Skip to content

Apuvälineiden käyttäjät ja erityistä tukea tarvitsevat

Mm. Liikunta-, kehitys- tai aistivammaiset, erilaisia neurologisia tai lihasperäisiä sairauksia sairastavat, proteesikäyttäjät

Apuvälineiden käyttäjät voivat tarvita apuvälineitä liikkumiseen tai erilaisista arjen askareista suoriutumiseen. Apuvälineet ovat helpottamassa ja mahdollistamassa arkea. Syyt ovat moninaiset. Ja tarpeet ovat yksilölliset.

Messuilta löytyy tuotteita, palveluja, ratkaisuja, harrastuksia, vertaistarinoita ja tietoa kaikille. Apuvälineen käyttäjä voi olla perheen lapsi tai vanhempi, itsenäiseen elämään astuva nuori, työssä käyvä aikuinen, vanhus – niin sanotusti vauvasta vaariin.