Skip to content

Apuvälinemessut blogi

Esteettömiä asuntoja on vähän

Esteetön sisäänkäynti omakotitalossa, luiska korotetulle terassille, missä hyvin tilaa oven edessä.

Esteetön sisäänkäynti, kuva: Kari Tahvanainen

Väestö ikääntyy vauhdilla, mutta asunnoista vain 15 prosenttia on esteettömiä. Ennusteiden mukaan kymmenen vuoden päästä yli neljäsosa suomalaisista on yli 65-vuotiaita. Erityisesti kaikkein vanhimpien kansalaisten osuus kasvaa nopeasti; yli 85-vuotiaiden määrä tulee kaksinkertaistumaan seuraavien 20 vuoden aikana.

Asunnon esteettömyyden arviointi voidaan aloittaa kysymyksellä ”kuinka saavun kotiini?” Kuinka kaukana sijaitsevat lähimmät julkisen liikenteen pysäkit, entä autopaikat ja kuinka lähelle kotiovea pääsen taksilla? Onko kotiovelle johtava maasto helppokulkuinen vai voiko esimerkiksi jyrkkä mäki tulla jossain vaiheessa liikkumisen esteeksi?

Esteettömyys mahdollistaa itsenäisen toiminnan. Toimiva ja turvallinen sisäänkäynti on katettu ja hyvin valaistu. Riittävän kokoinen tasanne sisäänkäynnin edustalla, riittävän leveä oviaukko ja tilava tuulikaappi mahdollistavat toimimisen ja oven avaamisen myös apuvälineitä käyttäville. Painavat ovet hankaloittavat liikkumista, erityisesti kun toimintakyky on heikentynyt.

Eteisessä on hyvä olla riittävästi tilaa toimia myös mahdollisten apuvälineiden kanssa. Esteettömässä keittiössä on tilaa säästäviä kalusteratkaisuja kuten sähköisesti tai mekaanisesti säädettäviä työtasoja ja hyllyjä. Kodin wc- ja pesutilat on mitoitettu ja kiinteät kalusteet sijoitettu siten, että toimiminen on mahdollista myös liikkumisen apuvälineiden kanssa.

Esteettömyys kannattaa huomioida myös materiaalien valinnassa sekä tilojen värityksessä. Usein myös ääniympäristö unohtuu, kun puhutaan tilojen toimivuudesta. Valaistus ja värit on merkityksellistä kaikille ikääntyville, mutta etenkin kun puhutaan muistisairaan kodista.

Korjausneuvonnan merkitys asumisen ennakoinnissa

Yleisimmin yhteydenotto Vanhustyön keskusliiton Korjausneuvontaan koskee ikääntyneiden ihmisten asuntojen kylpyhuoneiden ja WC-tilojen muutostarvetta. Usein näihin liittyy toiminnallisuuden ja esteettömyyden parantaminen. Vuoden 2021 korjausneuvonnan tilaston mukaan lämmitysjärjestelmien muutoksiin liittyvä neuvonnan tarve on kasvanut. Tämä johtuu osittain siitä, että öljylämmityksen vaihtamista kestävämpään lämmitysratkaisuun tuetaan näkyvästi rahallisesti.

Jo kolmekymmentä vuotta toimineessa asuntojen korjausneuvonnassa työskentelee alueellisena korjausneuvojana neljätoista rakennusalan ammattilaista. Maksuton neuvontapalvelu on suunnattu 65 vuotta täyttäneille, mutta neuvontaa saavat myös ikääntyneiden omaiset sekä esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Esteettömiä asuntoja on vähän

Tällä hetkellä maamme asunnoista esteettömiä on vain 15 prosenttia, eli noin puoli miljoonaa. Uusien asuinalueiden kaavoituksessa sekä asuntojen suunnittelussa on huomioitava ikääntyneet, mutta yhtä lailla suunniteltava monisukupolvisia asuinalueita ja kiinteistöjä. Kuitenkin uudisasuntojen osalta asuntokanta muuttuu hitaasti, joten tästä syystä korjausrakentaminen on merkityksellistä.

Ikääntyneen asumisessa on huomioitava esteettömyyden ja turvallisuuden lisäksi myös se, että millaisia palveluja on asunnon läheisyydessä ja miten ne ovat saavutettavissa. Mahdollisuus osallistua itselle tärkeisiin harrastuksiin sekä sukulaisten ja ystävien tukiverkon saatavuuden merkitys korostuvat ikääntymisen rinnalla.

Oman kodin toimivuuden arvioinnissa on tärkeää huomioida myös asunnon hoito- ja huolto-osaaminen sekä ennen kaikkea jaksaminen. Asuntojen korjausneuvojien verkosto auttaa ja tukee ikääntyvää asuntojen ennakointiin ja varautumiseen liittyvissä asioissa sekä neuvoo mahdollisessa asunnon korjaus- ja muutostyön prosesseissa.

KOTVA – Ikääntyneiden asumisen varautuminen

Vanhustyön keskusliitto on mukana ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan liittyvässä järjestöjen verkostohankkeessa, jonka tavoitteena on edistää +55-vuotiaiden kansalaisten omaa asumisen ennakointia ja varautumista sekä kehittää tähän liittyviä toimintatapoja. Hanke on vuoden mittainen ja päättyy marraskuussa 2022.

Mukana verkostossa Vanhustyön keskusliiton lisäksi ovat Suomen Asumisen Apu ry, Muistiliitto ry, Suomen Muistiasiantuntijat ry, Ikäinstituutin säätiö sr ja Miina Sillanpää Säätiö sr. Hanketta koordinoi TTS Työtehoseura.

Vanhustyön keskusliiton oma panos järjestöjen verkostohankkeessa on nimeltään KOTVA – Ikääntyneiden asumisen varautuminen. Kotva tulee sanoista Korjausneuvonta Opastaa Tiedolla Varautumaan Ajoissa.

Vuoden aikana on tarkoitus kehittää korjausneuvonnan neuvontapalvelua, ajantasaistaa ja parantaa olemassa olevaa neuvontamateriaalia sekä lisätä neuvontamallin tunnettuutta.

Vanhustyön keskusliiton Vanheneminen.fi -hankkeen (2018–2020) yhteydessä tuotettiin yhdessä kumppaniverkoston kanssa omaehtoisen varautumisen tietopankki ja kehitettiin Varaudu vanhuuteen -ryhmämalli. KOTVA-hanke tarkastelee, miten koulutuksen avulla voidaan herätellä +55-vuotiaita pohtimaan omaa tulevaisuuden asumistaan. Lue lisää vanheneminen.fi

Onko sinulla idea asumisen ennakointiin?

Onko sinulla toimiva idea tai malli liittyen asumisen ennakointiin ja varautumiseen, jonka haluaisit jakaa myös muille? Entä millaista neuvontamateriaalia tai tietoa tarvitsisit asumisen ennakoinnin tueksi? Puuttuuko jotain sellaista, josta voisi olla iloa muillekin asian äärellä olevalle?

Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä!

Nina Leino, Vanhustyön keskusliitto

Nina Leino
Vanhustyön keskusliitto
nina.leino@vtkl.fi
p. 050 449 3395

Nina Leino toimii Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojana Länsi-Uudenmaan ja Vantaan alueella. Koulutukseltaan hän on rakennusinsinööri ja hän on erityisen kiinnostunut palvelumuotoilusta. Vapaa-aikanaan hän on mukana monenlaisissa taiteeseen liittyvissä projekteissa.

Vanhustyön keskusliitto on mukana Apuvälinemessuilla 11.-13.5.Helsingin Messukeskuksessa!

Tervetuloa keskustelemaan lisää esteettömyydestä ja ennakoinnista osastolle 6d8. Tule kuulolle myös Vanhustyön keskusliiton puheenvuoroihin messujen ohjelmalavalla ke klo 13.30 puhutaan korjausneuvonnasta ja asumisen ennakoinnista, to klo 13.30 simultoidaan virikkeellistä ryhmätoimintaa ja Vahvike-aineistopankkia.

Ammattilaiset pääsevät messuille veloituksetta rekisteröitymällä kävijäksi netissä. Yleisön messuliput 10€. Klikkaa itsesi mukaan messuille messuinfo-sivulta!

Messuinfo kävijälle

Blogin etusivulle