Skip to content

Apuvälinemessut blogi

Kuntoutus auttaa aivovammaoireisiin

Aivoihin kohdistunut ulkoinen voima iskun tai törmäyksen seurauksena voi aiheuttaa aivotoimintojen häiriöitä ja aivojen vaurioita eli aivovamman. Suomessa yleisin aivovamman syy on kaatuminen. Muita syitä ovat liikenneonnettomuudet, työ- ja vapaa-ajan tapaturmat ja pahoinpitelyt.Vuosittain diagnosoidaan pääosin työikäisillä noin 20 000 uutta aivovammaa, joista 1000 luokitellaan vakavuudeltaan vaikeiksi ja 4000 keskivaikeiksiAivovammat saattavat olla tätäkin yleisempiä, sillä varsinkaan lieviä tai keskivaikeitakaan aivovammoja ei aina pystytä diagnosoimaan.

Aivovamma voi aiheuttaa ohimeneviä tai pysyviä tiedonkäsittelykyvyn eli kognitiivisten toimintojen, käyttäytymisen ja tunteiden säätelyn sekä vireyden ja unen säätelyn häiriöitä. Tällaiset aivojen toimintakykyyn aiheutuneet neuropsykologiset häiriöt voivat jäädä hoidossa taka-alalle tai toteamatta. Näistä vammoista toivuttaessa tulee varsin usein myöhemmin ilmi, että potilas ei pärjääkään arkiympäristössä tai työssä kuten ennen. Hänellä saattaa ilmetä esimerkiksi normaalista poikkeavaa väsymystä, muistiongelmia, virhealttiutta, keskittymisvaikeuksia tai oman toiminnan ohjauksen ongelmia kuten aloitekyvyn vaikeutta. Aivovamman aiheuttama toimintakyvyn haitta saattaakin selvitä vasta vuosien seurannassa työ- ja arkielämässä.

Kansainvälinen tieteellinen tutkimusnäyttö tukee vahvasti aivovammakuntoutuksen vaikuttavuutta ja merkitystä. Validian kuntoutusjaksot suunnitellaan mittatilaustyönä yksilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Kuntoutusohjelma laaditaan siten, ettei se ole liian kuormittava ja kuntoutuja itse kokee sen hyödylliseksi. Intensiivistä kuntoutusta voi olla jopa kuusi tuntia päivässä ja lisäksi kuntosaliharjoittelua. Kuntoutus voi toteutua myös avokuntoutuksena kotoa käsin.

Pitkällä aikajänteellä ratkaisevaa on kognitiivisen, psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen ja toimintakyvyn heikkenemisen ehkäiseminen. Vakavankin aivovamman jälkeen päämäärä on jokapäiväisessä elämässä välttämättömistä ja itselle merkityksellisistä toiminnoista selviytyminen. Kuntoutustarve voi jatkua toimintakykyä ylläpitävänä vuosikymmeniä, varsinkin, jos vamma on vakava. Aivovamman haitta voi iän myötä nousta ilman riittäviä kuntoutustoimenpiteitä.

Seppo Juvela, Validia

Seppo Juvela
neurokirurgian erikoislääkäri
Validia Oy:n Aivovammapoliklinikka

 

Tervetuloa tapaamaan Validian asiantuntijoita Apuvälinemessuille, messuosasto 6d2. Validia on mukana myös Apuvälineradalla sekä lavaohjelmassa.

Ke 11.5. klo 14 Ohjelmalava
Validian henkilökohtainen apu – Apuna arjessa, rinnalla elämässä, palveluesihenkilö Niina Hirvonen ja henkilökohtainen avustaja Sami Perälä, Validia Oy

To 12.5. klo 14, Striimi-stage
Kuntoutusta ihmistä kuunnellen: Indego-kävelyrobotti yksilöllisen kuntoutuksen tukena, fysioterapeutti Hanna-Kaisa Kuronen, Validia Oy

Pe 13.5. klo 13.30, Ohjelmalava
Hyvän arjen muodostuminen Validia-kodeissa, asiakkuusjohtaja Marika Seppälä, Validia Oy

 

Apuvälinemessut 11.-13.5.2022 Helsingin Messukeskuksessa.

Ammattilaiset pääsevät messuille veloituksetta rekisteröitymällä kävijäksi netissä. Yleisön messuliput 10€. Klikkaa itsesi mukaan messuille messuinfo-sivulta!

Messuinfo kävijälle

Blogin etusivuille