Skip to content

Apuvälinemessut blogi

Lantion asento on hyvän istuma-asennon kulmakivi

Kuvassa tutkaillaan istuma-asennon hallinnan apuvälineitä

 

Asiakkaan optimaalisen asennon löytäminen ja asennon hallinnan tukeminen on päätehtäviämme apuvälinealan ammattilaisina. Asennon ylläpidon haasteiden taustalla voi olla puutteita asentotunnossa, lihastonuksessa tai luisissa rakenteissa. Tehtävämme on hyödyntää ja tukea asiakkaan omia vahvuuksia tukien vain sen verran, kuin on tarpeen. Keskitymme nyt istuma-asentoon, vaikka samat lainalaisuudet toimivat toki muissakin alkuasennoissa.

Toiminnallinen istuma-asento mahdollistaa arjessa toimimisen

Optimaalinen istuma-asento mahdollistaa asiakkaan toimimisen omassa arkiympäristössään. Optimaalisessa istuma-asennossa pää on keskilinjassa, selkäranka suorassa, lantio neutraaliasennossa, reisien alla on tuki riittävän pitkällä alueella, jolloin paino jakautuu tasaisesti eikä painepiikkejä synny. Reisilinja on suora ja lantion levyinen, sääret ovat polvista linjassa alaspäin ja nilkat neutraaliasennossa.

Asennon tukemisen päämääränä on aina toiminnallinen istuma-asento, joka mahdollistaa arjessa toimimisen, eli mm. katsekontaktin luomisen, asennon itsenäisen muuttamisen toimintakyvyn mukaan, siirtymiset sekä esimerkiksi pyörätuolista eri suuntiin kurkottamisen. Aina optimaalinen ei onnistu, jolloin pyritään vähentämään epäsymmetriaa niin paljon, kuin on mahdollista.

Usein meidät, apuvälinealan asiantuntijat, kutsutaan paikalle, kun asiakkaan pää ei pysy päätuella tai asiakas valuu tai kallistuu tuolissa. Huomaamme, että pyörätuolin selkäkulma on avattu maksimiin ja istuinkulmaa ei ole kallistettu. Pyörätuoli on kuin liukumäki, jossa asiakkaan jalat roikkuvat jalkalautojen etupuolella ja pään takana on kasa tyynyjä ja takapuolen alla vielä mahdollisesti liukas nostoliina.

Mistä lähdetään liikkeelle optimaalista asentoa etsiessä?

Aina ensimmäiseksi arvioidaan lantion asento: Onko lantio suorassa linjassa, kallistuneena tai kiertyneenä eteen tai taaksepäin ja pysyykö se istuessa paikallaan. Lantiota pidetään yleisesti hyvän asennon perustana.

Piirroskuva rangasta, lantio eteen liukuneena

Lantio eteen liukuneena

Lantion asennon tarkastelussa lähdetään liikkeelle istuimen syvyyden ja leveyden tarkistamisesta. Väärä istuinsyvyys voi johtaa lantion liikkumiseen eteenpäin. Jos istuinleveys on liian kapea, voi lantio alkaa kiertyä sopiakseen paremmin istuimeen. Jos istuinleveys taas on liian suuri, voi lantiolla olla liikaa tilaa, jolloin se saattaa tukipistettä hakiessaan kääntyä sivulle.

Piirroskuva lantiosta kiertyneenä

Lantio kiertyneenä

Lantio tarvitsee riittävästi tukea pysyäkseen paikallaan. Istuintyynyn tulee tukea lantiota laajalta alueelta alapuolelta mutta myös sivulta, edestä ja takaa. Jotta lantio saadaan asettumaan optimaalisesti alustaan, jalkaterien tulee olla tukevasti jalkalaudoilla.

Erilaiset sairaudet, oireet tai vammat saattavat aiheuttaa sen, ettei lantio pysy ilman asentotukia paikallaan istuinalustassa. Tällöin otamme avuksi erilaiset lantiotuet ja vyöt, joiden oikeanlaisella ja oikea-aikaisella sijoittelulla saadaan tuettua lantio mahdollisimman neutraaliin asentoon. Tuennassa tulee aina ottaa huomioon mahdolliset fyysiset esteet, esimerkiksi kontraktuurat, ja mukauttaa asentoa niiden mukaisesti.

Pienillä asioilla rakennetaan perusta hyvälle istuma-asennolle

Asennonhallintaan voi vaikuttaa siis pienillä asioilla. Yksi päätehtävämme apuvälinealan ammattilaisina onkin ohjata ja opastaa, kerrata ja perustella, miksi optimaalinen istuma-asento on niin tärkeä ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Istumisen biomekaniikan tunteminen ja erityisesti tiedon jakaminen auttaa asiakkaitamme eniten. Istuma-asennossa, kuten monessa muussakin asiassa, kunnollisen perustan tekeminen ehkäisee ongelmia tulevaisuudessa ja näihin perusteisiin palaaminen korjaa jo syntyneitä virheitä.

Tervetuloa kuulemaan lisää istuma-asennon hallinnasta sekä tutustumaan laajasti istumisen ratkaisuihin Apuvälinemessuille 11.-13.5.2022. Messuosastollamme nro 6d70 on esillä mm Spex-istuintyyny- ja selkäosauutuudet, Bodypointin ylä- ja alavartalovyöt ja Whitmyer-päätuet.

 

Mia Koski ja Reetta Uuttera, Haltija

Tarjoomapäällikkö, myyntiedustaja, fysioterapeutti Mia Koski ja
myyntiedustaja, fysioterapeutti (ylempi AMK) Reetta Uuttera, Haltija Group Oy

 

Lähteet

Education in Motion (Ed.). (n.d.). Pelvic & Spinal Postures: Education in Motion. Sunrise Medical. https://www.sunrisemedical.com/education-in-motion/resources/seating/pelvic-and-spinal-postures.
Gilmour, J., & Finney, L. (n.d.). Maximising Function: Pelvic Positioning Belts A review of evidence and best practice. Leckey Clinical. https://www.leckey.com/clinical.
Lange, M. L., Lange, M. L., & Lange, A. M. L. (2018, September 7). 4 Common Problems with Wheelchair Pelvic Positioning-And Their Solutions. MedBridge Blog.

 

Apuvälinemessut 11.-13.5.2022 Helsingin Messukeskuksessa.

Ammattilaiset pääsevät messuille veloituksetta rekisteröitymällä kävijäksi netissä. Yleisön messuliput 10€. Klikkaa itsesi mukaan messuille messuinfo-sivulta!

Messuinfo kävijälle

Blogin etusivuille