Skip to content

Apuvälinemessut blogi

Lapsen tulisi voida tutkia ja havainnoida ympäristöään itsenäisesti

Pieni lapsi leikkihuoneessa omalla Explorer minillään tutkimassa leikkikaluja. Kuva: Algol Trehab

Kuva: Permobil

 

Näiden vuosien aikana, joina olen työskennellyt ensin vaikeavammaisten lasten fysioterapian ja myöhemmin apuvälineiden parissa, olen alkanut ymmärtää kuinka suuri merkitys lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle on motivaation syntymisellä. Ilo ja oivallus siitä, että osaan, voin ja uskallan ihan itse, kannustaa lasta oppimaan.

Oppimisen kannalta 6-36 kk:n ikä on hedelmällistä aikaa. Motoristen taitojen rinnalla niin ymmärrys ja kieli kuin sosiaaliset taidot ja vuorovaikutuskin kehittyvät. Lapsella, joka ei vammansa vuoksi pysty liikkumaan itsenäisesti, ei ole samanlaisia mahdollisuuksia tutkia ja havainnoida ympäristöään. Ja sen myötä syntyvät oivallus- ja oppimiskokemukset jäävät lapselta saamatta tai vähäisiksi.

Meillä Suomessa vammainen lapsi saa käyttöönsä ensimmäisen sähköisen liikkumisen apuvälineensä aikaisintaan noin 3-5 vuoden iässä. Ratkaisevaa on lapsen tarve, kyky ja edellytykset apuvälineen itsenäiseen ja turvalliseen käyttöön. Apuvälineen avulla lapsella on keino liikkua itsenäisesti paikasta toiseen eri ympäristöissä.

Sähköinen apuväline liikkumisen tueksi jo varhaisvaiheessa

Sähköinen apuväline voisi mielestäni olla lapsen itsenäisen liikkumisen ja kuntoutuksen tukena jo varhaisvaiheessa, eli jo 12-36 kk:n iässä. Erityisesti tämä tukisi lapsen oma-aloitteista liikkumista ja ympäristön tutkimista.

Vuosien ajan pienten liikuntavammaisten lasten kehityksen ja kuntoutuksen tueksi on maailmalla kehitetty erilaisia itsenäistä liikkumista tukevia välineitä, esimerkiksi tuunattu sähköisiä leikkiautoja. Yhtenä syynä rakenteluintoon on ollut markkinoilla olevien isojen sähköpyörätuolien sopimattomuus pienten lasten käyttöön. Ja niiden korkea hintataso.

Onneksi vuosien varrella on alettu yhä enemmän ymmärtää lasten ja heidän perheidensä tarpeita. Myös kehitystyö liikkumisen ja kuntoutuksen tueksi on aloitettu: on ymmärretty, että helppokäyttöisille, mukana kuljetettaville ja visuaalisestikin miellyttäville sähköisille apuvälineille on tarve. Nyt markkinoille on saatu ensimmäisiä erityisesti 12-36 kk:n ikäisille liikuntarajoitteisille lapsille kehitettyjä, virallisesti hyväksyttyjä sähköisiä apuvälineitä. Näiden avulla päästään tukemaan lapselle tärkeää varhaista oppimista ja eri kehitysvaiheita.

Pienelle lapselle suunnitellun apuvälineen avulla lapsi voi turvallisesti harjoitella itsenäistä liikkumista pystyasennossa seisten tai istuen. Hän voi tutkia aktiivisesti ympäristöään haluamallaan tavalla sekä kehittää vuorovaikutustaitojaan. Ei ole sama asia istua rattaissa työnnettävänä tai kulkea vanhemman sylissä kuin osallistua leikkiin, jäädä jumiin tai vaikka ajaa karkuun niin halutessaan. Vanhemmat muistavat aina lapsensa ensiaskeleet. Entä sen, kun lapsi ajaa vastaan, katsoo silmiin antaen ymmärtää, että siirry pois edestä nyt menen minä?

Nähdään Apuvälinemessuilla!

Minna Knuuttila

Minna Knuutila, Algol Treahb

Minna Knuuttila toimiii tuotepäällikkönä Algol Trehab Oy:ssä. Koulutukseltaan hän on fysioterapeutti, ja ennen kuin apuvälineet veivät hänet mennessään, toimi hän lasten fysioterapian parissa.

 

Apuvälinemessut 11.-13.5.2022 Helsingin Messukeskuksessa.

Ammattilaiset pääsevät messuille veloituksetta rekisteröitymällä kävijäksi netissä. Yleisön messuliput 10€. Klikkaa itsesi mukaan messuille messuinfo-sivulta!

Messuinfo kävijälle

Blogin etusivuille