Skip to content

Kuntoutuksen ammattilaiset

Mm. fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, liikunnanohjaajat, muisti- ja mielenterveyden asiantuntijat

Kuntoutus on tärkeässä roolissa vammautuneen ihmisen arjessa, toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Kyseessä voi olla liikunta-, kehitys- tai aistivamma, neurologinen tai lihasperäinen sairaus. Kuntoutuksen ammattilaiset auttavat myös oikeiden apuvälineiden löytämisessä ja valitsemisessa sekä opastavat niiden käyttöön.

Tuote- ja palveluvalikoimassa on apuvälineiden lisäksi kuntoutuslaitteet ja -välineet, kuntoutuspalvelut, hoivatyön apuvälineet ammattilaisille ja työergonomian ratkaisut.