Skip to content

Teemat ja kohderyhmät

Apuvälinemessut
11.-13.5.2022 Helsinki

Lähde näytteilleasettajaksi

Tavoita oma kohderyhmäsi Apuvälinemessuilla

Digitalisoituvassa maailmassa on hyvä kohdata myös kasvotusten. Messut on mahtava media! Ulottuvillasi on tuhansia aiheesta kiinnostuneita muutaman päivän aikana. Tapaat uusia ja vanhoja asiakkaita, kilpailijoita, kollegoja, yhteistyökumppaneita, alan asiantuntijoita, kuulet mitä alalla tapahtuu sekä pääset kertomaan omista kuulumisista ja ratkaisuista.

Nyt etsitään ratkaisuja erityisen hyvään arkeen!

Teemoina tänä vuonna:

 • Apuvälineet ja kuntoutus
 • Teknologia ja robotiikka
 • Koulu, opiskelu ja työllistyminen
 • Hyvinvointi ja vapaa-aika

Messujen kohderyhmät:

Apuvälinealan asiantuntijat

Mm. apuvälineteknikot, apuvälineyksiköiden henkilöstö, apuvälinehankinnoista päättävät, apuvälineiden valmistajat ja myyjät

Suoraan apuvälineiden kanssa työtä tekevät ammattilaiset tuntevat Apuvälinemessut hyvin. Apuvälineyksiköt ja alan tekniset osaajat tulevat messuille katsomaan uutuuksia ja tapaamaan tuttuja. Missään muualla ei näe näin kattavasti alan tarjontaa. Siksi messut ovat hyvä paikka myös hankintapäätöksiä tekeville, messuilla on hyvä kerätä tietoa, kokeilla ja vertailla tuotteita.

Kuntoutuksen ammattilaiset

Mm. fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, liikunnan- ja muut ohjaajat, muistin ja mielenterveyden asiantuntijat

Kuntoutus on tärkeässä roolissa vammautuneen ihmisen arjessa, toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Kyseessä voi olla liikunta-, kehitys- tai aistivamma, neurologinen tai lihasperäinen sairaus. Kuntoutuksen ammattilaiset auttavat myös oikeiden apuvälineiden löytämisessä ja valitsemisessa sekä opastavat niiden käyttöön.

Terveys- ja sosiaalialan päättäjät

Mm. sairaanhoitopiirien hankinnoista vastaavat, kuntien sosiaalitoimen päättäjät, vammaispalvelut, vammais- ja esteettömyysasiamiehet, palvelutalojen ja laitosten päälliköt, vakuutusyhtiöiden ja -laitosten virkailijat

Päättäjille on tärkeä nähdä mitä toimialan markkinoilla on tarjolla. Messut on oivallinen paikka kerätä tietoa, kokeilla ja vertailla tuotteita ja ratkaisuja.

Apuvälineiden ja kuntoutuksen ratkaisujen lisäksi tarjolla on erilaisia asumisen ratkaisuja ja kotiin tuotettavia palveluja.

Hoivatyön ammattilaiset

Mm. sairaanhoitajat, lähihoitajat, avustajat, vanhustyöntekijät, kotipalvelujen tuottajat ja tekijät

Hoitajat ja hoivatyön tekijät käyttävät apuvälineitä työssään päivittäin, sekä työn helpottamiseen suunniteltuja ratkaisuja että asiakkaan apuvälineitä. On hyvä tietää mitä markkinoilla on, mistä olisi itselle tai asiakkaalle apua ja miten ne toimivat.

Apuvälineiden käyttäjät

Mm. Liikunta-, aisti- tai kehitysvammaiset, erilaisia neurologisia tai lihasperäisiä sairauksia tai poikkeavuuksia omaavat, proteesikäyttäjät ja yleisesti apuvälineiden käyttäjät

Apuvälineiden käyttäjät voivat tarvita apuvälineitä liikkumiseen, kommunikointiin, harrastamiseen, erilaisiin arjen askareisiin töissä ja kotona. Apuvälineet ovat helpottamassa ja mahdollistamassa arkea.

Messuilta löytyy tuotteita, palveluja, ratkaisuja, harrastuksia, vertaiskokemuksia ja tietoa. Apuvälineen käyttäjä voi olla perheen lapsi tai vanhempi, itsenäiseen elämään astuva nuori, työssä käyvä aikuinen tai ikääntynyt.

Kohderyhmät listana:

 • Alan hankinnoista päättävät
 • Alan tekninen henkilökunta
 • Apuvälineiden käyttäjät ja heidän läheiset
 • Apuvälineteknikot
 • Arkkitehdit ja suunnittelijat
 • Fysio-, puhe- ja toimintaterapeutit
 • Kuntoutuksen ammattilaiset
 • Liikunnanohjaajat
 • Lähi-, perus- ja sairaanhoitajat
 • Lääkärit
 • Opiskelijat
 • Omasta ja läheisten hyvinvoinnista kiinnostuneet
 • Rakentajat ja rakennuttajat
 • Yhdistyksissä ja järjestöissä toimivat
 • Muut alasta kiinnostuneet ja alan kehitykseen vaikuttavat

Onko teillä ratkaisuja näille kohderyhmille?

Tule mukaan, Apuvälinemessuilla tarjotaan nyt ratkaisuja erityisen hyvään arkeen.

Varaa paikkasi tai kysy lisää