Skip to content

Apuväline-tapahtuman blogi

Camp Mobilityn Esteettömyyspalvelut Hyvinvointialueiden tukena

Kuvakollaasi esteettömistä ratkaisuista esim. sisäänkäynneissä ja wc-tiloissa // Camp Mobility

Esteettömyys ja saavutettavuus ovat tärkeitä edellytyksiä sille, että henkilöt, joilla lääketieteellinen haitta tai vamma voivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämänalueilla. 

Esteettömyydellä tarkoitetaan perinteisesti kaikenlaisten ihmisten huomioon ottamista fyysisessä ympäristössä, kuten rakennetun ympäristön suunnittelussa ja toteuttamisessa. Esimerkiksi esteettömät rakennukset mahdollistavat vammaisten henkilöiden työssäkäynnin, harrastus-toiminnan ja kulttuuriset elämykset.

Keskeisin rakennus on aina oma koti. Kodin esteettömyysratkaisut kulkevat ”Asunnon muutostyöt” nimen alla. Hyvinvointialueet järjestävät näitä palveluita ja toimivat tilaajina muutostöitä toteuttaville palveluntuottajille.

Asunnon muutostyöt sisältävät:

  • Asunnon rakenteellisia muutoksia. esim. ovien levennykset, kynnysten poistot jne.
  • Apuvälineitä esim. luiskat, rampit, tasonostimet/hissit, tukikahvat, WC-nostimet, jne.

Camp Mobility toimii valtakunnallisesti usean Hyvinvointialueen kumppanina asunnon muutostöissä käytettävien apuvälineiden palveluntuottajana. Kumppanuudet pitävät sisällään kaikkea yksittäisen tukikahvan toimittamisesta aina kokonaisvaltaisiin palvelukokonaisuuksiin. Laajimmillaan palvelukokonaisuus voi pitää sisällään esim. luiskien/ramppien mitoitukset, asennukset, tuotetoimitukset, varastoinnin sekä kierrätyksen.

Uusilla Hyvinvointialueilla näiden palvelujen tuottamisessa on tapahtunut isoja muutoksia, kun alueiden koko entiseen malliin nähden on laajentunut. Nyt on käynnissä koko Suomessa näiden palveluiden yhtenäistäminen Hyvinvointialueiden sisällä. Iso osa asunnon muutostöiden apuvälineistä on kierrätettävissä ja suuri haaste tällä hetkellä alueilla on saada kasaan tieto alueella olevista apuvälineistä sekä hallinnoida niiden varastointia ja kierrätystä.

Kokonaisuuden hallinnan kannalta olisi hyvä miettiä alla olevia asioita:

  • Olemassa olevien apuvälineiden kirjaaminen, sekä käytössä että varastossa olevien
  • Kenen vastuulla / kuka koordinoi mitoitukset/kartoitukset
  • Kenen vastuulla / kuka koordinoi asennukset
  • Mistä hankitaan apuvälineet sekä miten kierrätetään olemassa olevaa apuvälinekantaa

Camp Mobilityn Esteettömyyspalveluihin kuuluu tuotetoimitusten lisäksi myös koulutuspalvelut:

  • Ratkaisukoulutukset, apuvälineiden hankintaan
  • Asennuskoulutukset, apuvälineiden asennukseen

Esteettömyysratkaisut ovat allekirjoittaneen aiheena myös Apuväline 2023 tapahtuman Hands On -kierroksilla to ja pe klo 13 ja La klo 11 – muista ilmoittautua mukaan!

Esteetöntä kesää toivottaen,

Sami Salonen
Tuotepäällikkö / Esteettömyyspalvelut
Camp Scandinavia Oy / Camp Mobility

 

Sami Salonen esittelemässä liikkumisen apuvälineitä Tammelantorilla.

Apuväline 2023 järjestetään
9.-11.11. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

Aukiolot ja sisäänpääsyt

Blogin etusivulle