Skip to content

Apuväline-tapahtuman blogi

Eläinavusteinen kuntoutus

tassut tanassa ja häntä heiluen

 

Eläinavusteinen työskentely on kasvattanut vuosi vuodelta suosiotaan osana sosiaali-, terveydenhuollon- ja kasvatusalan palvelukenttää. Siinä ammattihenkilö ottaa eläimen osaksi asiakasprosessia, toiminnallisena menetelmänä ja arvokkaana työparina. Eläin itsessään houkuttaa useimmat ihmiset vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön, mutta luo samalla haastavan työnkuvan moniammatillisuuden ja monialaisuuden osalta. Ei enää riitäkään, että asiantuntija osaa kohdata asiakkaan ja tämän verkoston, kun hännän heiluttaja sotkee parhaimmankin terapeutin suunnitelmat omilla touhuillaan. Miten halita katastrofin alkeita ja luoda asiakastilanteesta tavoitteellinen, turvallinen, ammatillinen ja asiakkaan kuntoutusprosessia tukeva toiminnallinen kokonaisuus?

Uskon kolmeen K -kirjaimeen monessa asiassa, tässä tiivistetysti tärkeimmät

K – Kouluttaudu, hanki vankka osaaminen ensin omasta ammattialasta, asiakaskohderyhmästä sekä toimintaympäristöstä, jotta työskentelysi siellä on varmaa eikä kaikkea tarvitse opetella a:sta ö:hön, jolloin pystyt ammattilaisena keskittymään jo muuhunkin. Kouluttaudu myös eläinavusteisiin menetelmiin, sillä saat koulutuksesta varmasti paljon uutta tietotaitoa, kokemuksia sekä varmuutta työskentelyysi eläintyöparin kanssa. Samalla luot ammatillista verkostoa ympärillesi.

K (S)– Kunnollinen ja soveltuva eläintyöpari on kultaakin arvokkaampi työskentelytilanteessa. Mikäli sinulla menee enemmän energiaa eläintyöparin paimentamiseen kuin asiakkaaseen, on hyvä pohtia, onko eläintyöpari soveltuva tähän työhön. Joskus kyse voi olla vain siitä, että eläintyöpari kaipaa kokemusta, harjoitusta ja esimerkiksi nuori koira vain ikää lisää, mutta monesti koiran käyttäytymisen taustalla voi olla paljon muutakin, kuten pelkoa, varautuneisuutta ja jännittämistä ja tällaista työsuhdetta ei ole turvallista pitkään jatkaa. Eläin on aina eläin ja reagoi omien vaistojensa varassa, eikä sen käyttäytyminen ja toiminta ole ikinä niin ennakoitua tai luotettavaa etteikö jotain voisi sattua jos koira ei aidosti ole rentona, pysty palautumaan ja nauti asiakkaiden kohtaamisesta.

Onkin tärkeää käyttää esimerkiksi koira ulkopuolisessa soveltuvuusarvioinnissa, sillä kenenpähän mielestä se oma eläintyöpari ei olisi se maailman paras.

K – Kunnolliset työskentelytilat ja -ympäristö ovat turvallisen, ammatillisen ja eettisen eläinavusteisen työskentelyn yhdet tärkeimmistä peruspilareista. Eläimelle helpointa on työskennellä sen omassa tutussa ympäristössä, mutta on myös paljon eläintyöpareja mitkä liikkuvat omistajansa mukana esimerkiksi kouluihin, hoivalaitoksiin ja muihin toimintayksiköihin. Onkin tärkeää, että tilat ovat turvalliset ja eläimelle soveltuvat. On myös tärkeää, että eläinavusteiselle työskentelylle on rajattu erilliset käytettävissä olevat tilat allergioiden sekä muiden haittojen ehkäisemiseksi sekä työturvallisuuden ja -rauhan takaamiseksi. Eläimen palautumisen kannalta on tärkeää, että eläin saa oman tilan, jossa esimerkiksi palautua asiakastapaamisten välillä.  Työpäivä on tärkeää myös rajata maltillisen mittaiseksi, eikä mikään eläin jaksa työskennellä joka päivä.

Näistä eläinavusteisessa työskentelyssä pääsee jo mukavasti liikkeelle. Lisää infoa eläinavusteisesta työskentelystä löydätte esimerkiksi Green Care Finlandin tai Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n sivuilta.

Intoa ja iloa eläinavusteiseen työskentelyyn!

Eeva Kahilaniemi, Voimatassu Oy

Eeva Kahilaniemi

Eeva Kahilaniemi on toimintaterapeutti ja tamperelaisen Voimatassu Oy:n yrittäjä. Kahilaniemi on ollut mukana kehittämässä Green Care -toimialaa sekä erityisesti koira-avusteisia menetelmiä jo vuosien ajan. Kahilaniemi on kirjoittanut mm. Eläinavusteinen interventio -menetelmiä koira-avusteiseen työskentelyyn kirjan sekä tuottanut lukuisia toiminnallisia materiaaleja eläinavusteiseen työskentelyyn liittyen. Kahilaniemi on ollut mukana Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n toiminnassa useiden vuosien ajan.

Voimatassu on mukana Apuväline-tapahtumassa. Tervetuloa keskustelemaan lisää messuosastolle ja kuuntelemaan Eevan puheenvuoro eläinavusteisesta kuntoutuksesta messualueen ohjelmalavalle pe 10.11. klo 12.20

Apuväline 2023 järjestetään
9.-11.11. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

Aukiolot ja sisäänpääsyt

Blogin etusivulle