Skip to content

Apuväline-tapahtuman blogi

6.10.2023

Hyvät manuaalisen siirtämisen apuvälineet ovat kaikkien osapuolten etu

Jokainen hoitotyötä tehnyt voi varmasti allekirjoittaa sen, että yksi hoitotyön fyysisesti raskaimpia työtehtäviä on potilaan manuaalinen siirtäminen ja liikkumisen avustaminen. Hyvistä manuaalisen siirtämisen apuvälineistä on hyötyä niin työntekijälle, työnantajalle kuin myös siirrettävälle.

 

Avaan tässä tekstissä vielä hieman näiden apuvälineiden merkitystä eri ryhmille.

Työhyvinvoinnin ja töissä viihtyvyyden paraneminen

Pelkästään painavan laatikon nostaminen huonolla tekniikalla voi rikkoa selän. Ja laatikot on yleensä suunniteltu nostettavaksi, ihmisiä ei. Työntekijän näkökulmasta oikeiden työvälineiden suurin merkitys on työturvallisuus: ne pienentävät riskiä välittömään loukkaantumiseen sekä erilaisten terveysongelmien syntymiseen pidemmällä aikavälillä, mahdollistaen turvallisen ja tehokkaan työskentelyn.

Toimivat työvälineet parantavat myös töissä viihtyvyyttä: sen sijaan, että hoitotyötä tekevän työntekijän tarvitsisi olla huolissaan siitä, miten seuraava potilaan siirtokerta tulee sujumaan, voi hän luottaa siihen, että asiat sujuvat hyvin.

Hyvinvoivat työntekijät ovat tuottavampia

Käytännössä toimivien työvälineiden tuomat hyödyt työntekijälle hyödyttävät myös työnantajaa. Ilmeisin näistä on sairaspoissaolojen väheneminen: esimerkiksi Kouvolan kaupunki aloitti niiden työntekijöiden kouluttamisen, joiden työtehtäviin kuuluu potilasnostoja- ja siirtoja (lähde: Apuvälineet aktiivisessa käytössä | Tehy-lehti (tehylehti.fi)). Henkilöstön sairaslomapäivät laskivat nopeasti 15 prosenttia ja kehitystä oli havaittavissa tämänkin jälkeen.

Muutenkin hyvinvoivat työntekijät ovat yleisesti ottaen tuottavampia. Näin panostukset oikeisiin työvälineisiin näkyvät myös epäsuorasti työnantajan etuna.

Sopivat siirtämisen apuvälineet edistävät kuntoutumista

Oikeiden manuaalisen siirtämisen välineiden merkittävin etu potilaan näkökulmasta on luonnollisesti turvallisuus: riski esimerkiksi potilasta nostavan työntekijän loukkaantumisen aiheuttamasta vaaratilanteesta pienenee.

Toinen hyöty liittyy potilaan omaan terveyteen: sopivat siirtovälineet ovat myös potilasta aktivoivia, jolloin ne voivat kuntouttaa potilasta tai vähintään ylläpitää olemassa olevia voimavaroja. Esimerkiksi oikein valitun siirtotelineen tai nostimen avulla voidaan mahdollistaa WC-käynnit ja tuetaan myös hyvää elämänlaatua.

Tässä muutama esimerkkituote, joista olemme saaneet kentältä hyvää palautetta:

Molift Raiser Pro -siirtoteline on kevyt, vakaa ja kääntyy oman akselinsa ympäri, minkä ansiosta sitä on helppo hallita. Tuote on ihanteellinen käytettäväksi ahtaissa tiloissa kuten WC:ssä. Liuku-osalla varustetun nostovyön avulla seisomaannousun avustus on mahdollista suorittaa erittäin ergonomisesti.

Molift Raiser Pro -siirtoteline | Berner (bernermedical.fi)

2move siirtoalustaa käytetään vaakasuunnassa tapahtuvaan siirtämiseen vuoteiden välillä, kuten vuoteesta suihkulaverille, vuoteesta röntgenalustalle, paareilta vuoteelle jne. Siirtoalustalla voidaan tasoittaa kahden vaakatasossa olevan pinnan korkeusero tai jopa 20 cm etäisyys.

2MOVE SIIRTOALUSTA | Berner (bernermedical.fi)

Kahvallinen SatinSheet 4D on uusi malli, jonka kanssa voi hyödyntää myös nostinta. SatinSheet 4D on kokonaisratkaisu, joka sisältää kaiken tarvittavan kääntämiseen ja asennon vaihtamiseen vuoteessa.

SatinSheet 4D -lakanayhdistelmä 140×200 cm | Berner (bernermedical.fi)

Kuvassa hoitaja avustaa ikääntynyttä siirtymään pyörätuolista sänkyyn siirtotelineen avulla. Kuva: Berner Medical, Molift Raiser Pro -siirtoteline

Tule tutustumaan manuaalisen siirtämisen apuvälineisiin Apuvälinemessuille!

Berner Medical on mukana Apuvälinemessuilla. Osastollamme on esillä useita mielenkiintoisia ja hyödyllisiä apuvälineitä, joiden toimintaa esittelemme mielellämme. Tervetuloa osastollemme nro 220!

Emilia Peuronen, Berner Medical

Emilia Peuronen

Emilia Peuronen toimii Berner Medicalilla asumispalveluiden ja perusterveydenhuollon apuvälineratkaisujen tuotepäällikkönä. Hän toimii myös ergokorttikouluttajana ja pitää tuotekoulutuksia hoitohenkilöstölle liittyen siirron apuvälineisiin. Hän haluaa myös osaltaan tukea ja levittää tietoisuutta siirtotilanteiden hyvästä ergonomiasta.

Apuväline 2023 järjestetään
9.-11.11. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

Aukiolot ja sisäänpääsyt

Blogin etusivulle