Skip to content

Apuvälinemessut blogi

Miksi panostaa esteettömyyteen?

Atso Ahonen, Riesa Consultative

Riesa Consultativen Atso Ahonen on esteettömyysasiantuntija, joka haluaa uudistaa tapaa, miten esteettömyydestä puhutaan.

Nimesimme yrityksemme Riesaksi tuodaksemme näkyvästi esiin elefantin huoneessa. Työtämme ohjaa halu rikkoa esteettömyyteen liittyvää kuvaa, jossa se yhä nähdään valitettavan usein haasteellisena ja kalliina toteuttaa. Riesassa teemme esteettömyyden kehittämisestä helposti lähestyttävää ja mahdollisimman kustannustehokasta.

EU:ssa on yli 80 miljoonaa vammaista henkilöä. Tämä kattaa noin kuudesosan EU:n väestöstä (EU). Esteettömyys koskettaa läheisesti myös niitä ihmisiä, jotka kuuluvat vammaisten henkilöiden lähipiiriin. Tämän lisäksi vuoteen 2060 mennessä kolmasosa EU:n kansalaisista tulee olemaan yli 65-vuotiaita (EU), mikä lisää entistään toimintarajoitteisten määrää. Siispä palveluiden ja rakennetun ympäristön esteettömyyden parantaminen on yksi keskeisimmistä muutoskohdista turvataksemme nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvät elämisen mahdollisuudet.

Vaikka esteettömyyden edistämiseen ollaan heräämässä yhä enenevissä määrin, välillä tuntuu, että olemme aloittaneet taistelun jättiläisiä vastaan. Puhuttaessa esteettömyydestä puhutaan kuitenkin osaltaan myös suuren ihmisjoukon ihmisoikeuksista. Siksi välillä hämmästyttää esteettömyyden taso ja suhtautuminen siihen yhteiskunnassa. Vaikka maailmassa asiat tapahtuvat välillä silmänräpäyksessä, tuntuu, että esteettömyyden suhteen rattaat pyörivät välillä kovin verkkaisesti.

Silloin kun tuntuu, että vauhti on liian hidas ja muutokset vievät enemmän aikaa kuin toivoisi, on hyvä pysähtyä ja katsoa tilannetta laajemmassa mittakaavassa. Mitä on tehty, mitä muutoksia on saatu aikaan ja millä keinoilla tulevaisuudessa pystytään entistä paremmin kehittämään esteettömyyttä.

Tammikuussa me Riesaajat pysähdyimme edellä mainittujen kysymysten äärelle, kun saimme tiedon, että meidät tullaan palkitsemaan tekemästämme työstä. Invalidiliitto on myöntänyt yhteistyökumppaneidensa kanssa Esteetön Suomi -palkintoja vuodesta 2015 alkaen, mutta Invalidiliiton esteettömyyspalkitsemisen juuret ovat vieläkin pidemmällä, vuodessa 1986. Palkinto myönnetään kohteelle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt esteettömyyden tai saavutettavuuden toteutumista ja vuoden 2021 teemana oli yhteisöllisyys. Lienee turha sanoa, että olimme hyvin yllättyneitä ja otettuja Esteetön Suomi -palkinnon saamisesta. Kun katsoo, ketä aiempina vuosina on palkittu, voi tuntea ylpeyttä päästessään tuohon joukkoon mukaan. Suuri kiitos vielä palkitsijoille tästä palkinnosta!

Miksi esteettömyyteen kannattaa panostaa? Mitä se vaatii, miten lähteä liikkeelle?

Olemme toistaneet viestiä, että fyysinen esteettömyys on vasta hyvä lähtökohta esteettömyyden kokonaisvaltaiseen toteutumiseen. Esteettömyyttä tulee huomioida rekrytointiprosesseissa, viestinnässä ja työn toteutuksessa. Esteettömyyden tulee olla olennaisesti läsnä yritysten ja julkisen puolen toimijoiden toiminnassa läpi prosessien.

 Toimiva ympäristö hyödyttää kaikkia: sähköisesti avautuvat ovet, hyvä akustiikka, automaattisesti syttyvät ja sammuvat valot tai vaikkapa sähkösäädettävät pöydät tekevät työarjesta sujuvaa riippumatta työntekijöiden yksilöllisistä ominaisuuksista tai tilapäisistä toimintakyvyn muutoksista. Läppäriä ja kahvikuppia on sujuvampi kantaa käytävillä, kun ei tarvitse avata painavia ovia. Jalkansa loukanneen työntekijän on helpompi palata esteettömään toimistoon. Mutta vammaisten henkilöiden kohdalla nämä tekijät todella määrittävät heidän mahdollisuutensa toimia tiloissa ylipäätään.

Miten esteettömyysammattilaiset voivat auttaa?

Esteettömyyssäädökset ja ohjeistukset antavat hyvän pohjan esteettömyyden toteuttamiseksi, mutta ne eivät takaa esteettömyyden kokonaisvaltaista toteutumista ja käytännön toimimista.

Esteettömyyden kokonaisvaltainen toteutuminen piilee yksityiskohdissa. On ollut ilo huomata, että esteettömyyskartoitustemme jälkeen asiakkaamme ovat usein helpottuneita siitä kuinka pienin ja yksinkertaisin keinoin esteettömyyttä voi aidosti joskus edistää. Esimerkiksi ajan tasalla oleva ennakkoinformaatio ja selkeä opastus kohentaa esteettömyyttä lähes ilmaiseksi.

Työympäristöjen esteettömyyden ja yhdenvertaisten rekrytointikäytäntöjen kehittämiseen todella kannattaa panostaa. Tilastokeskuksen mukaan nimittäin noin 1,9 miljoonalla suomalaisella, eli yli puolella työikäisistä, on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi, että tämä sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työhönsä tai työmahdollisuuksiinsa. Esteettömyyden nykytilan, tarvittavien muutosten tai yrityksen omien käytäntöjen arvioiminen voi tuntua haastavalta, mutta siihen on saatavilla apua. Asiantuntijoiden avulla voidaan varmistaa, että yrityksen tai organisaation työkulttuuri ja –ympäristö eivät jätä todellisia osaajia ulkopuolelle.

Samalla tulee vielä kohentaneeksi ihmisoikeuksia!

Atso Ahonen
Riesa Consultative Oy
LinkedIn

Riesa on mukana Apuvälinemessuilla!

Tapaat Riesan messuosastolla sekä ohjelmalavalla ke klo 11.00 ja to klo 11.30. Tervetuloa keskustelemaan lisää esteettömyydestä!

Apuvälinemessut 11.-13.5.2022 Helsingin Messukeskuksessa.

Ammattilaiset pääsevät messuille veloituksetta rekisteröitymällä kävijäksi netissä. Yleisön messuliput 10€. Klikkaa itsesi mukaan messuille messuinfo-sivulta!

Messuinfo kävijälle

Blogin etusivuille