Skip to content

Apuväline-tapahtuman blogi 24.10.2023

Nainen metsässä uuden teknologian nilkka-polviortoosin kanssa. Kuva: Respecta

Neurologinen asiakas takaisin liikkeelle uuden teknologian avulla

Neurologiset vammat ja sairaudet voivat aiheuttaa aivovamman ja keskushermoston vaurioitumisen seurauksena erilaisia liikkumista ja motorista toimintakykyä haittaavia ongelmia. Varhaisella ja aktiivisella kuntoutuksella voidaan auttaa toipumisessa ja mahdollistaa mahdollisimman itsenäinen toiminta- ja liikuntakyky sekä ennen kaikkea hyvä elämänlaatu.

Neurologisissa sairauksissa tai vammoissa ilmenevät fyysiset rajoitteet koetaan usein turhauttaviksi ja elämänlaatua heikentäviksi tekijöiksi. Näitä ovat esimerkiksi käsien ja jalkojen lihasheikkous ja lihasvoiman menetys, lihasjäykkyys, kömpelyys, tasapainohäiriöt ja tunnottomuus sekä erilaiset halvaustilat.

Suomessa selkäydinvammaan sairastuu vuosittain arviolta 500 henkilöä, aivovammaan 36 000 henkilöä ja aivoverenkiertohäiriöön 25 000 henkilöä. Lisäksi eteneviin neurologisiin sairauksiin, kuten Alzheimeriin ja Parkinsonin tautiin sairastuu vuosittain 13 000 suomalaista. Neurologisten sairauksien riski lisääntyy iän mukana, mutta entistä suurempi osa diagnosoiduista on kuitenkin nuoria. Esimerkiksi MS-tauti on Suomessa alle 45-vuotiaiden kolmanneksi yleisin työeläkkeelle jäämisen syy ja tauti on yleistynyt Suomessa 1990-luvulta lähtien.

Terveysteknologian kehittyminen mahdollistaa entistä useammalle liikkumisen esteiden poistamisen. Olen 14 vuoden aikana apuvälinealalla päässyt seuraamaan läheltä alan kehitystä ja vaikuttamaan osaltani muutokseen.

Uusia ratkaisuja kävelyn mahdollistamiseksi

Uudella teknologialla, kuten mikroprosessoriohjatulla nilkka-polviortoosilla on mahdollista kävellä vuoroaskelin täysin halvaantuneen alaraajan tai alaraajojen avulla. Se lukee kävelyn eri vaiheita ja reagoi nopeasti erilaisiin tilanteisiin, kuten kompastumisiin ja nopeuden vaihteluun.

Riippunilkka on tyypillinen neurologisen potilaan toimintakykyä haittaava vaiva, joka vaikuttaa kävelyyn. Siitä aiheutuu epänormaalien liikemallien käyttämistä, mikä taas lisää energiankulutusta kävelyn aikana sekä lisää kompastumis- ja kaatumisriskiä. Riippunilkkaan voidaan vaikuttaa peroneustuilla, joita on olemassa laaja valikoima.

Joskus ns. perinteiset tuet eivät tuo toivottua muutosta toimintakykyyn, jolloin parempia tuloksia voidaan saada uudentyyppisellä toiminnallisella sähköstimulaatio-ortoosilla (FES). Laite antaa stimulaation, joka aikaansaa lihassupistuksen. Stimuloimalla hermoa aikaansaadaan luonnollinen liike omalla lihasvoimalla, joka taas vahvistaa raajaa. Laite antaa stimulaation vain silloin, kun sitä tarvitaan. Näihin uudentyyppisiin neurologisen potilaan ratkaisuihin sisältyy aina yksilöllinen sovitus ja testijakso, jossa arvioidaan ja mitataan välineen vaikuttavuus.

Elämänlaatua ja työkykyä takaisin

Eniten kiinnostusta tänä vuonna on selkeästi herättänyt ainoa laatuaan oleva Exopulse-neuromodulaatiopuku, jolla voidaan vähentää spastisuutta ja kroonista kipua sekä aktivoida lihaksia. Sen 58 sisäänrakennettua elektrodia stimuloivat spastisen lihaksen vastakkaista lihasta, rentouttaen, ylläpitäen tai parantaen nivelten liikelaajuutta sekä aktivoiden ja uudelleenkouluttaen lihaksia. Näyttöä on myös puvun vaikutuksista spastisuuteen liittyvän kivun lievitykseen neurologisissa sairauksissa. Kotikäyttöön soveltuvana apuvälineenä, neuromodulaatiopukua voidaan käyttää neurologisten, keskushermostoon vaikuttavien vammojen ja sairauksien oireiden hoitoon, pitämällä sitä päällä kotona 60 minuutin ajan joka toinen päivä. Viime vuonna julkaistu case-tutkimus osoittaakin neuromodulaatiopuvun suotuisia vaikutuksia potilaan lihasvoimaan, kävelyyn, kipuun, elämänlaatuun ja väsymyksen hoitoon MS-potilailla. Myös omilta asiakkailtamme saatu palaute on rohkaisevaa: eräskin asiakas palasi 13 vuoden tauon jälkeen osa-aikaisesti työelämään puvun käytön positiivisten vaikutusten myötä.

Nainen istuu säkkituolissa lukemassa kirjaa neuromodulaatiopuku päällä. Kuva: Respecta

 

Tervetuloa tutustumaan neurologisen asiakkaan ratkaisuihin Respectan osastolle ja kuulemaan aiheesta myös ohjelmalavalle torstaina klo 12.20: Vapaus liikkua – Terveysteknologia liikkumisen tukena

Kari Huotari, Respecta

Kari Huotari, tuotepäällikkö & fysioterapeutti, Respecta

Apuväline 2023 järjestetään
9.-11.11. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

 

Aukiolot ja sisäänpääsyt

Blogin etusivulle