Skip to content

Apuväline-tapahtuman blogi 20.10.2023

Ikääntynyt pariskunta katselee kodin olohuonetta, mikä on piirrosmaisesti suunniteltu sopivaksi. // Vanhustyön keskusliitto

Oma koti kullan kallis- ikääntyneenäkin

Oma koti kullan kallis on meille kaikille tuttu sanonta ja näinhän sen pitäisi ollakin. Valitettavasti ikääntyessä oma koti voi tuoda haasteita arjesta selviytymiseen eikä tue toimintakykyä ja kotona selviytymistä, niin kuin sen pitäisi. Jotta omaa hyvää vanhuutta voi viettää omassa kodissa, on sen turvallisuuteen ja esteettömyyteen kiinnitettävä huomiota.

Kodin esteettömyyttä parantaviin korjauksiin on pienituloisen mahdollista saada avustusta, pienituloiset voivat saada asumiskustannuksiin asumistukea ja yli 65-vuotiaat voivat saada Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonnasta maksutonta neuvontaa.

Asumisen toiveet

Asumisen toiveita kannattaa miettiä ja suunnitella ajoissa jo ennen eläkkeelle siirtymistä. Onko asuntosi turvallinen ja toimiva? Millainen asuinympäristö on sinulle tärkeä? Millaisia sosiaalisia suhteita asumiseesi liittyy?

Asumista ja siihen liittyviä asioita ei tule ajatelleeksi silloin, kun asunto on omaan tilanteeseen sopiva ja rahat riittävät asumisten kustannusten maksamiseen. Paras aika toimia on silloin, kun on vielä hyvissä voimin. Tosiasia on, että vaikka itse viihtyisi tutussa sohvannurkassa, olosuhteet ovat jatkuvassa muutoksessa. Voi käydä niin, että yhtäkkiä koti ympäristöineen ei olekaan enää omiin tarpeisiin sopiva. On helpompaa, että on olemassa omien toiveiden mukaisia suunnitelmia, joita voi muuttaa sen sijaan, että ajautuu pulmiin ilman varautumista.

Asumisen ja asuinympäristön esteettömyys

Lähellä olevat palvelut, hyvä läheisverkosto, omaan tulotasoon sopiva asunto ja kodin esteettömyys ovat asioita, joiden avulla todennäköisesti pystyy omassa kodissa asumaan pidempään. Rakennetun ympäristön esteettömyys turvaa kaikkien yhdenvertaisen mahdollisuuden toimia yhteiskunnan jäseninä. Esteetön ympäristö vaikuttaa siihen, kuinka voi käyttää palveluita, työskennellä, valita asuinpaikkansa ja asua kotonaan.

Ympäristön esteettömyys on ominaisuus, joka on jo huomioitava tilojen ja ympäristöjen suunnittelussa ja toteutuksessa. Esteettömyys on kannattava investointi, jonka avulla vahvistetaan yhteiskunnan sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Nykyisin lainsäädäntö painottaa liikkumisen esteettömyyttä, mutta suunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös ympäristön aiheuttama sosiaalinen, psyykkinen ja kognitiivinen kuormitus. Aistiesteetön, helposti hahmotettava ja helppokulkuinen rakennettu ympäristö hyödyttää kaikkia.

Ikä- ja muistiystävällinen asuinympäristö on selkeä, helposti hahmotettava ja esteetön. Se mahdollistaa itsenäisen liikkumisen turvallisesti sekä tukee osallisuutta, mahdollistaen kohtaamisia toisten kanssa. Tarvittavat palvelut ovat lähellä ja opasteet ja muut ympäristön vihjeet tukevat orientaatiota.

Ikä- ja muistiystävällinen ympäristö huomioi ikääntyneiden ja muistisairaiden tarpeet ja voimavarat ja tukee heidän taitojaan ja toimintakykyään. Kodin ja asumisen haasteita voidaan helpottaa oikeilla kaluste- ja apuvälinevalinnoilla. Värimaailma auttaa hahmottamisessa ja ympäristö tukee orientaatiota sekä vähentää eksymisiä. Apuvälineet ja teknologia oikea-aikaisesti käytettyinä tukevat itsenäistä arkea ja turvallista kotona asumista.

Nina Leino ja Tarja Siltanen, Vanhustyön keskusliitto

Kirjoittajat:

Tarja Siltanen, ikääntymisen ennakoinnin koordinaattori, Vanhustyön keskusliitto

Nina Leino, korjausneuvoja, Vanhustyön keskusliitto

 

Tervetuloa tapaamaan Vanhustyön keskusliiton asiantuntijoita Apuväline-tapahtumaan 9.-11.11. Tampereelle!

Vanhustyön keskusliitto on mukana Apuväline-tapahtumassa messuosastolla, ohjelmalavalla ja Hands on -kierroksilla.

Oma koti kullan kallis – ikääntyneenäkin, pe 10.11. klo 13.40 ohjelmalavalla

Digitaidot ja opastus toimivan arjen tukena, la 11.11. klo 10.20

Hands on -kierroksilla mukana myös Kotona asumisen tukeminen -teema.

 

Lisätietoa

Ikääntymisen ennakointi https://www.vanheneminen.fi/

Asumisen aineistopankki https://www.vanheneminen.fi/asuminen

Asuntojen korjausneuvonta https://vtkl.fi/toiminta/korjausneuvonta

 

Apuväline 2023 järjestetään
9.-11.11. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

 

Aukiolot ja sisäänpääsyt

Blogin etusivulle