Skip to content

Apuväline-tapahtuman blogi

11.10.2023

Osallistavalla opetuksella aktiiviseksi osallistujaksi

Kuvassa neljän hengen ryhmä istuu rennosti raheilla piirissä ja keskustelee. Kuva: Ammattiopisto Spesia

Miksi osallistava ja yksilöllinen opinpolku vie paremmin perille? Miten antaa ääni ja rakentaa usko omaan tulevaisuuteen jokaiselle, myös tukea tarvitseville oppijoille? Miten yhteisöllisyys oppilaitoksessa syntyy?

Nuori tarvitsee uskoa omiin mahdollisuuksiinsa löytää oma paikkansa elämässä. Hän tarvitsee toivoa, jota kohti kurkottaa. Usko huomiseen syntyy oman, ainutlaatuisen, juuri itselle sopivan opiskelupolun löytymisestä sekä osallisuuden kokemuksesta. Se versoo tunteesta, että on yhteydessä toisiin ja saa rakentaa itselleen omannäköistä elämänkaarta.

Rakkaudesta tietoon, palosta tekemiseen?

Oppivelvollisen nuoren oma oppimispolku voi löytyä hyvinkin yksilöllisellä tavalla: joku rakentaa opinpolkuaan uppoutumalla mieluusti teoreettisempaan tietoon.  Joku toinen on vankasti arjen oivaltaja ja tekijä, joka saa aikaiseksi oppilaitoksen työsaleissa ja työpaikkojen oppimisympäristöissä.

Osallistava opinpolku on aina yksilöllinen, esteetön ja turvallinen. Se huomioi oppijan omaleimaisuuden ja rikkauden ja tarjoaa juuri niitä oppimisen menetelmiä ja apuvälineitä, joita tämä oppija tarvitsee omaa opinpolkuaan kulkiessaan.

Yksi monista opiskeluvaihtoehdoista on opiskelu ammatillisessa erityisoppilaitoksessa, jossa on mahdollista saada vaativaa erityistä tukea. Sitä voi saada oppija, jolla on paljon tuen tarpeita ja monenlaisia oppimisen ja oman elämänhallinnan haasteita.

On tärkeää varmistaa, että myös erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen opiskelijoilla on samat mahdollisuudet osallistua opiskelijayhteisöön. Muun muassa apuvälineet mahdollistavat oppijan täyden osallisuuden. Yhteistyön, ymmärryksen ja empatian avulla voidaan luoda turvallinen oppimisympäristö.

Yhteisöllisyys vaatii empatiaa ja konkretiaa

Kun luomme yhteisöllisen ja osallistavan ilmapiirin toisella asteella, me kaikki hyödymme siitä. Jokainen voi tuntea itsensä arvostetuksi ja hyväksytyksi juuri sellaisena kuin hän on. Myönteisessä ilmapiirissä opiskelijat voivat paremmin keskittyä oppimiseen, uskaltavat kysyä apua ja tukea sekä luoda pysyviä ystävyyssuhteita.

Kun opetushenkilöstö ja oppilashuollon työntekijät työskentelevät yhdessä opiskelijaa osallistavasti, opiskelijaa kuunnellen ja kunnioittaen, voi opiskelija löytää itsestään aivan uusia voimavaroja ja mahdollisuuksia.

Ammattiopisto Spesiassa, joka on vaativan erityisen tuen oppilaitos, yhteisöllisyyttä on pyritty vahvistamaan ajan myötä. Opiskelijakunta- ja tutortoiminta on kehittynyt vuosien kuluessa, mikä on lisännyt opiskelijoiden osallisuuden kokemuksia. Oppilaitoksessa on järjestetty opiskelijoille monia yhteisöllisiä tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia.

Yhteiset ponnistelut ovat auttaneet luomaan positiivisen opiskeluympäristön, jossa jokainen voi kasvaa ja kukoistaa. Jokainen tarina on ainutlaatuinen. Jatketaan yhdessä työtä osallisuuden ja yhteisöllisyyden puolesta!

Tervetuloa kuuntelemaan kirjoittajien puheenvuoroja Apuvälinemessuille

📌 Hanna Halmisen aiheena on Erityinen tuki – iloa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä toisella asteella. Häntä pääsette kuulemaan 10.11.2023 klo 13.00–13.20.

📌 Maarit Sorjosen puheenvuoro Monien mahdollisuuksien opinnot – oppivelvollisuuden vaihtoehtoisia polkuja kuullaan lauantaina 11.11.2023 klo 12.00–13.00.

Hanna Halminen ja Maarit Sorjonen iloisina keskustelussa pöydän äärellä. Kuva: Ammattiopisto Spesia

Nähdään messuilla!
Hanna Halminen ja Maarit Sorjonen

Hanna Halminen ja Maarit Sorjonen toimivat erityisen tuen asiantuntijoina Ammattiopisto Spesian Asiantuntijapalveluissa.

Apuväline 2023 järjestetään
9.-11.11. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

Aukiolot ja sisäänpääsyt

Blogin etusivulle