Skip to content

Apuväline-tapahtuman blogi

27.9.2023

Protac aistituotteet helpottamaan keskittymistä ja parantamaan unta

Nukkuvan lapsen kasvot pilkistävät Protacin pallopeiton alta. Kuva: Respecta

Aistituotteet rauhoittavat

Syy motoriseen ja psyykkiseen levottomuuteen, keskittymisvaikeuksiin sekä unihäiriöihin voi löytyä vaikeudesta lajitella ja käsitellä ympäristöstä sekä omasta kehosta tulevia aistimuksia. Aisteja stimuloimalla monet pystyvät parantamaan kykyään osallistua arjen toimintoihin sekä voivat paremmin.

Sanotaan, että aisteilla voidaan nähdä, kuulla, tuntea, haistaa ja maistaa, mutta meillä on todellisuudessa seitsemän aistia, joiden kautta tulkitsemme maailmaa. Nämä seitsemän aistia jaetaan lähi- ja kaukoaisteihin. Kaukoaistit välittävät aivoille tietoa omasta ympäristöstämme: näkö, kuulo, haju ja maku. Lähiaisteista puhuttaessa kyseessä ovat vestibulaarinen eli tasapaino-, taktiilinen eli tunto- ja proprioseptiivinen- eli asentotuntoaisti, jotka muodostavat yhdessä kehonkuvan. Vaikka useimmat meistä ovat tietoisia esimerkiksi huonoon kuuloon liittyvistä ongelmista, vain osa ymmärtää lähiaistien häiriöistä aiheutuvia ongelmia. Lähiaistissa oleva säätelyhäiriö voi olla erittäin vammauttavaa, ja siksi onkin tärkeää varmistaa, että kyse ei ole näiden aistien yli- tai alistimulaatiosta.

Todella monella ihmisellä on haasteita aistitiedon käsittelyssä ja jäsentelyssä. Häiriöt voivat ilmentyä ongelmina keskittymisessä, vireystilan ja käyttäytymisen hallinnassa sekä aistiärsykkeisiin normaalia herkemmin tai heikommin reagoimisella. Jos aistitiedon jäsentelyssä on ongelmia, ihminen voi olla esimerkiksi herkempi turhautumaan asioihin ja tunnereaktiot voivat olla voimakkaita. Tuntoaisti rekisteröi kosketuksen ja ihon koskettaminen lähettää ärsykkeitä aivoihin antaen meille tunteen kehomme rajoista. Tuntoaisti auttaa meitä hahmottamaan kehoamme ja auttaa aivoja pitämään meidät ajan tasalla kehostamme ja kehomme liikkeistä.

Asentotunto välittää aivoille tiedon lihasten ja nivelten aktiivisuudesta. Käytämme asentotuntoa luodaksemme kehoon rauhallisuuden tunnetta. Jos olet levoton, saatat naputtaa jalkaasi lattiaan tai lähteä kävelylle. Ihmisten, joilla on aistisäätelyhäiriöitä, kuten ADHD, autismi, dementia tai psykiatrisia häiriöitä, voi olla vielä vaikeampaa istua pitkään paikallaan, koska heidän asentotuntonsa ei toimi normaalisti. Tästä syystä he kokevat usein luonnollista halua liikkua. Aivot eivät kuitenkaan ymmärrä eroa, stimuloidaanko asentotuntoa aktiivisesti liikkeellä vai passiivisesti, esimerkiksi hieronnalla, nivelen kompressiolla tai aisteja stimuloivalla apuvälineellä, joka luo syväpainetta niveliin ja lihaksiin.

Paineen vaihtelu lisää kehotietoisuutta

Respecta on tuonut Suomen markkinoille Tanskalaisen Protacin aistituotteet, joiden toiminta perustuu palloihin. Tuotteet sisältävät palloja, joiden paine ja paino stimuloivat aistijärjestelmää tuottamalla syvää kosketuspainetta. Pallotuotteiden rauhoittavilla ominaisuuksilla voidaan saada helpotusta monenlaiseen levottomuuteen.

Yksi merkittävimmistä aistisäätelyn ongelmista ovat uneen liittyvät vaikeudet, kuten unettomuus, nukahtamisvaikeudet tai levottomat jalat, mikä myös vaikeuttaa varsinkin unen saamista. Tuoteperheeseen kuuluu pallopeittoja, jossa peiton sisällä olevat pallot pääsevät hieman liikkumaan iholla. Peiton rauhoittava vaikutus on dokumentoitu tieteellisesti. Pallojen iholle tuottama paino ja paine pääsevät niiden liikkumisen myötä vaihtamaan hieman paikkaa iholla, jolloin se kohta johon paine kohdistuu, vaihtuu jatkuvasti. Näin aistijärjestelmämme ei pääse tottumaan paineeseen, kuten esimerkiksi painopeiton kanssa usein käy. Painotuotteita käytettäessä staattinen paine on koko ajan samassa paikassa, ja aivomme tottuvat siihen, eikä peitosta ehkä pian saakaan samaa hyötyä kuin alussa, vaan tuntuu, että painoa pitäisikin lisätä.

Aistituotteista voi olla apua monenlaisiin ongelmiin

Pallotuotteilla voidaan helpottaa kehon rauhoittumista, unen saamista, ja jopa aikaerorasitukseen liittyvään unen saamiseen saattaa pallopeitosta olla apua. Ihmiset, joilla on keskittymisvaikeuksia tai jonkinlaista levottomuutta usein hyötyvät pallotuotteiden antamasta stimulaatiosta. Aistituotteista saattaa olla apua myös kroonisten kiputilojen hoidossa. Kivut häiritsevät usein myös yöunta. Toisaalta myös pitkäaikainen unettomuus voi altistaa kiputiloille. Kipujen kanssa on helpompaa tulla toimeen, mikäli yöunesta saadaan edes hieman laadukkaampaa.

Tuoteperheeseen kuuluu peittojen ohella monia muitakin tuotteita, joita voidaan käyttää rauhoittamaan hermostoamme ja levottomuutta. Istuintyynyt antavat kosketuspainetta takareisille ja takapuolelle ja siitä saattaa saada apua levottomuuteen tapauksissa, joissa ihmisen pitää esimerkiksi liikutella itseään levottomasti, eikä hän pysty olemaan paikallaan ja keskittymään työskentelyyn esimerkiksi kouluympäristössä. Syliin laitettavista, palloja sisältävästä tyynystä sekä palloliivistä on saatu hyviä tuloksia levottomuuden hoidossa kaikenikäisillä käyttäjillä. Lattiatyynyjen päällä voi istua tai niitä voi käyttää jalkojen alla, myös pyörätuolissa istuessa.

SenSit -aistituoli muistuttaa ulkonäöltään hieman säkkituolia, mutta sekä istuinosassa, että henkilön päälle nostettavissa siivekkeissä on sisällä palloja. Ihminen lepää tuolissa ikään kuin rauhoittavassa sylissä tai halauksessa. Käyttäjä tuntee olonsa turvalliseksi, rauhoittuneeksi ja levolliseksi. Tuolista on ollut valtava apu esimerkiksi kouluympäristöissä, sairaaloissa sekä hoivakodeissa.

Protac aistituotteet perustuvat sensorisen integraation teoriaan, pallojen tuottamaan syvään kosketuspaineeseen, joka auttaa muodostamaan käsitystä omasta kehosta sekä sen tuomaan rauhoittavaan vaikutukseen. Suomessa aistituotteet ovat melko uusi asia. Tanskalainen yritys, Protac, on tutkinut ja kehittänyt tuotteita yli 30 vuotta ja heillä on paljon tutkimustietoa aiheesta. Tuotteet ovat lääkinnällisiä laitteita, eli lääkinnälliseen käyttöön hyväksyttyjä. Tuotteiden vaikutus on dokumentoitu ja niiden positiiviset vaikutukset aistijärjestelmään ovat kiistattomia.

Nuori tyttö lukee kirjaa rauhoittavan  SenSit säkkituolin sylissä. Kuva: Respecta

Iäkkäämpi nainen istuu SenSit säkkituolin syleilyssä ulkona auringon paistaessa, puun alla. Kuva: Respecta

Tervetuloa tutustumaan aistituotteisiin

Respectan osastolle ja kuulemaan tuotteista ohjelmalavalle

perjantaina 10.11. klo 13.20-13.40 aiheella Keep focus in the Classroom – Sensorinen integraatio oppimisympäristössä!

Puheenvuoron asiantuntijaosuus englanniksi.

Jenni Hilander, Respecta

Jenni Hilander

Jenni Hilander toimii Respectalla tuotepäällikkönä ja on työskennellyt apuvälineiden parissa koko työuransa. Erityisesti mielenkiinnon kohteena ovat aina olleet neurologisen kuntoutuksen apuvälineet sekä lasten apuvälineratkaisut.

Apuväline 2023 järjestetään
9.-11.11. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

Aukiolot ja sisäänpääsyt

Blogin etusivulle