Skip to content

Apuväline-tapahtuman blogi

1.10.2023

QR-koodin avulla lähemmäksi potilasnostimen käyttäjää

Kuva lattianostimen käytöstä, Algol Trehab

 

Algol Trehab Oy:tä lähestyi Apuvälinemessuilla vuoden 2022 keväällä Virtual Platform for Medical Device Training –hankkeen henkilöt, jotka etsivät hankkeeseen mukaan sopivia yrityksiä ja yhteistyökumppaneita.

Hankkeen tavoitteet kuulostivat aluksi hieman korkealentoisilta ja mietimmekin miten voisimme hyödyntää niitä Algol Trehab Oy:n tuotteiden kanssa. Melko pian ensimmäisten tapaamisten ja keskustelujen pohjalta syntyi idea. Hankkeessa oli tehty kokeilu siitä miten QR-koodia voisi hyödyntää lääkinnällisten laitteiden tiedonhaussa. QR-koodin käyttö sopi myös hyvin Trehabin apuvälineisiin ja päätimme ensimmäiseksi ottaa QR-kooditarran käyttöön Liko-kattonostimissa.

Kattonostimen asennuksen yhteydessä toimitamme sähköisesti huoltokirja-aineiston tilaajalle. Huoltokirja-aineisto pitää sisällään mm. kattonostimen käyttöohjeet. Monessa tapauksessa kattonostimen tilaaja on aivan eri taho kuin nostimen päivittäinen käyttäjä, ja siksi sähköinen aineisto ei välttämättä päädy edes käyttäjän saataville. Teimme QR-kooditarran, jonka käyttäjä voi lukea puhelimen kameralla. QR-koodin kautta avautuu linkki Algol Trehab Oy:n verkkosivulle, josta löytyy nopeasti mm. kattonostimen käyttöohje ja yhteystiedot tekniseen tukeen. Aloitimme tarrojen asentamisen kaikkiin Liko-kattonostimiin vuoden 2023 alussa ja lisää ajatuksia QR-koodin hyödyntämisestä on jo syntynyt.

Hankkeessa kuvattiin myös uutta tekniikkaa hyödyntävä video liikuteltavan Liko Viking -lattianostimen käytöstä. Ajatuksena on tuottaa digitaalista oppimateriaalia virtuaaliseen oppimisympäristöön, esimerkiksi lattianostimen oikeaoppisesta ja turvallisesta käytöstä. Toiveenamme on, että tämän kaltaisen materiaalin ja oppimisympäristön avulla yhä useampi opiskelija pääsee tutustumaan potilasnostimiin ja niiden turvalliseen käyttöön.

Terveysteknologia- ja lääkintälaiteosaamista varmentava ja niitä kehittävä virtuaalinen oppimisympäristöratkaisu (VPMDT)  –hankkeessa tuotettuja tuloksia pyritään hyödyntämään laajalla tasolla sote-ammattilaisten digitaalisten taitojen parantamiseen ja terveysteknologia- ja lääkintälaiteosaamisen varmentamiseen. Lisätietoa hankkeesta: https://projects.tuni.fi/vpmdt/

 

Tervetuloa tapaamaan Algol Trehabin asiantuntijoita ja tutustumaan uusiin ratkaisuihimme Apuväline-tapahtumassa 9.-11.11. Tampereella!

Algol Trehab on mukana myös koulutuksellisilla Hands on -kierroksilla, tutustu ja tule mukaan!

Kimmo Heino, Algol Trehab

Kimmo Heino

Kimmo toimii Algol Trehab Oy:ssä projektipäällikkönä potilasnostimiin liittyvissä eri kokoisissa projekteissa.

Apuväline 2023 järjestetään
9.-11.11. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

Aukiolot ja sisäänpääsyt

Blogin etusivulle