Skip to content

Apuväline-tapahtuman blogi

13.9.2023

Seksuaalisuus kuuluu meille kaikille

Seksuaalisuus on läsnä meissä jokaisessa sisäsyntyisesti läpi koko elämämme kaaren. Kuten me olemme yksilöllisiä ihmisiä, seksuaalisuutemmekin on yksilöllistä. Sillä voi olla erilaisia merkityksiä eri elämäntilanteissa, tai siihen voi vaikuttaa jokin ihmisen erityispiirre. Seksuaalisuus on herkkä aihe kelle tahansa meistä, ja sen käsittely vaatii hienotunteisuutta niin läheisiltä, kuin ammattilaisiltakin.

Miksi seksuaalisuudesta puhutaan sitten niin vähän? Miksi se on vaiettu aihe, vaikka se on tärkeä osa ihmisyyttämme? Aihe saatetaan kokea kiusalliseksi, tai ettei ole riittävästi tietoa ja keinoja käsittelyyn. Ammattilaisilla haasteellisuus voi liittyä siihen, ettei seksuaalisuuden huomioimista ole opinnoissa ollut, tai se on ollut liian vähäistä. Puheeksi ottoa voi hankaloittaa myös, jos asiakkaalla on jokin vamma tai ominaisuus, joka vaikeuttaa seksuaalikysymysten lähestymistä. Puheen ollessa epäselvää tai sen puuttuessa kokonaan, voi kommunikointi seksuaalisuudesta jäädä ohueksi kuvien puuttuessa.

Kieli ja sanat määrittelevät paljon vuorovaikutustamme toisten kanssa, ja puhumattoman henkilön mielipide, ajatus tai tarina ei tule kuulluksi, jos häntä ei oteta huomioon keskustelussa. Jokaisella on oikeus osallistua itseä koskevaan päätöksentekoon, ja tällöin ihmiselle tulee antaa mahdollisuus, että hän voi ilmaista tahtonsa ymmärrettävästi ja kokea itse tulevansa ymmärretyksi, mutta myös ymmärtää muita paikalla olijoita.

Seksuaalisuuden osa-alueilla selkomateriaalien, selkokuvien ja muiden opetusmateriaalien käyttö on tärkeää. Seksuaalisuuden äärellä täytyy erityisesti tiedostaa, että valitsemamme kuvat ja kommunikoinnin välineet rajaavat automaattisesti ihmiseltä mahdollisuuksia kertoa mahdollisimman laajasti ja vapaasti omasta itsestään ja haluistaan. Rajaamme omilla kuvavalinnoillamme siis ehkä jotain aiheita tai mahdollisuuksia pois, jos emme ole valmiita niistä keskustelemaan itse; tämä toistuu melko usein etenkin niissä teemoissa, jotka ovat jollain lailla tabuja. Jos ihmisen kommunikaatiokansiosta on jätetty seksuaalisuus aiheena täysin pois, miten hän voi ilmentää, että hänellä olisi kysyttävää aiheesta?

Kukaan tai mikään tietty ihmisryhmä ei ole mitenkään pois suljettu seksuaalisuuteen liittyvien pohdintojen parista. Oman itsen tutkiminen, tykkäämisen pohtiminen ja mieltymysten askarruttaminen koskettaa kaikkia ihmisiä ja näille pohdinnoille tulisi antaa mahdollisuus myös heille, ketkä eivät pysty automaattisesti puheella apua pyytämään.

Kaikkien läheisten tai terveydenhuollon ammattilaisten ei kuitenkaan tarvitse olla kiinnostuneita omasta, läheisen tai asiakkaan seksuaalisuudesta. Mutta kuitenkin jokaisen meistä tulisi tietää, mitä ajattelee seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ja missä menee oman toiminnan rajat. Tämä edesauttaa sitä, että uskallamme kohdata ihmisen aiheen äärellä ja sen jälkeen ohjata häntä eteenpäin. Emme voi jättää ketään yksin aiheen parissa, emmekä sivuuttaa ihmisen tarvetta tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Tämä on todellista ihmisyyttä – kuulemme ja autamme eteenpäin. Etsimme ihmisen, kollegan, ammattilaisen, kuka voi auttaa ja opastaa aiheen äärellä.

Nyt löydät seksuaaliterveyden teeman jälleen apuvälinemessuilta ja voit tulla tutustumaan SelkoSeksin tarjoamiin palveluihin ja materiaaleihin. Olemme paikalla Seksuaaliterveyden pisteellä monien muiden seksologian ammattilaisten kanssa ja pisteeltä saa monipuolista ja sensitiivistä – mutta myös rohkeaa – tietoa seksuaalisuudesta, seksin välineistä, materiaaleista sekä koulutuspalveluista.

Voit tutustua etukäteen yrityksemme tarinaan ja materiaaleihin osoitteessa www.selkoseks.fi

Nähdään marraskuussa!

Henna

Henna Suikki, SelkoSeks

Henna Suikki
toimintaterapeutti YAMK, erityistason seksuaaliterapeutti NACS, Amorin ja SelkoSeksin yrittäjä

Tule kuuntelemaan Hennan puheenvuoroa Apuväline-tapahtumaan messualueen ohjelmalavalle.
La 11.11. klo 14.20 Erityistä tukea seksuaalisuuteen

Apuväline 2023 järjestetään
9.-11.11. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa

Aukiolot ja sisäänpääsyt

Blogin etusivulle